Καλά Περνάω - Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Φανερά Μυστικά (CD, Album)


Download Καλά Περνάω - Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Φανερά Μυστικά (CD, Album)
2010
Label: Real News - none,Heaven Music - none,Dream (6) - none • Format: CD Album • Country: Greece • Genre: Pop, Folk, World, & Country • Style: Éntekhno, Vocal

A face on a lover with a fire in his heart I gave you mine A man under cover but you tore him apart Maybe next year I'll give it to someone I'll give it to someone special. So I shut my self down again, and wipe away my surroundings. While the pain in my heart reminds me of time spent and forgotten. Melt into the cracks I created for you, at least you can do is play the part, the one I wrote for you. Now time is wasting, and I have ruined many makeup days on your behalf.

The sweetest perfection To call my own The slightest correction Couldn't finely hone The sweetest infection Of body and mind Sweetest injection Of any kind. I stop and I stare too much Afraid that I care too much And I hardly dare to touch For fear that the spell may be broken. When I need a drug in me And it brings out the thug in me Feel something tugging me Then I want the real thing not tokens. Things you'd expect to be Having effect on me Pass undetectedly But everyone knows what has got me.

Takes me completely Touches so sweetly Reaches so deeply I know that nothing can stop me. Takes me completely Touches so sweetly Reaches so deeply Nothing can stop me. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall.

The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon And if there is no room upon the hill And if your head explodes with dark forebodings too I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head You raise the blade, you make the change You re-arrange me 'til I'm sane. You lock the door And throw away the key There's someone in my head but it's not me.

And if the cloud bursts, thunder in your ear You shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes I'll see you on the dark side of the moon.

We cannot tell when morning comes Is there a choice to live another day? Now I want the water to wash away all my sins The wind to blow away my thoughts without meaning The fire to burn away my thickened skin. What is the space, the type of dance? So hard to face the pace of the clock What do you think; will it ever stop? So, will I fall and not get up? I take it all in stride. So after all these one night stands You've ended up with heart in hand A child alone On your own Retreating Regretful for the things you're not And all dreams you haven't got Without a home A heart of stone Lies bleeding.

And for all the roads you followed And for all you did not find And for all the things you had to leave behind. I am the way I am the light I am the dark inside the night I hear your hopes I feel your dreams And in the dark I hear your screams Don't turn away Just take my hand And when you make your final stand I'll be right there I'll never leave All I ask of you Believe Your childhood eyes were so intense While bartering your innocence For bits of string Grown-up wings You needed.

But when you had to add them up You found that they were not enough To get you in Pay for sins repeated. And for all the years you borrowed And for all the tears you cried And for all the fears you had to keep inside. I am the way I am the light I am the dark inside the night I hear your hopes I feel your dreams And in the dark I hear your screams. Don't turn away Just take my hand And when you make your final stand I'll be right there I'll never leave And all I ask of you is Believe.

I am the way I am the light I am the dark inside the night I hear your hopes I feel your dreams And in the dark I hear your screams Don't turn away Just take my hand And when you make your final stand I'll be right there I'll never leave And all I ask of you is Believe.

I'm going to go into the fir trees There where I last saw her But the evening is throwing a cloth upon the land and upon the ways behind the edge of the forest And the forest it is so black and empty Woe is me, oh woe And the birds sing no more.

Without you I cannot be Without you With you I am alone too Without you Without you I count the hours without you With you the seconds stand still They aren't worth it. On the branches in the ditches it's now silent and without life And breathing becomes oh so hard for me Woe is me, oh woe And the birds sing no more.

Without you I cannot be Without you With you I am alone too Without you Without you I count the hours without you With you the seconds stand still They aren't worth it without you. I can't believe the news today. I can't close my eyes and make it go away.

How long,how long must we sing this song? How long,how long? Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the dead-end street. But I don't heed the battle call It puts my back up,puts my back up against the wall. Sunday,bloody Sunday. Oh,let's go. And the battle's just begun. There's many lost,but tell me who has won? The trenches dug within our hearts. And mothers,children,brothers,sisters Torn apart. Wipe the tears from your eyes.

Wipe your tears away. I'll wipe your tears away. I'll wipe your bloodshot eyes. And it's true we are immune When fact is fiction and TV reality. And today the millions cry We eat and drink while tomorrow they die. There's no time for us There's no place for us.

What is this thing that builds our dreams yet slips away from us. Who wants to live forever Who wants to live forever? There's no chance for us It's all decided for us This world has only one sweet moment set aside for us Who wants to live forever Who wants to live forever?

Who dares to love forever? When love must die But touch my tears with your lips Touch my heart with your fingertips And we can have forever And we can love forever Forever is our today Who wants to live forever Who wants to live forever?

Forever is our today Who waits forever anyway? They come to you in the night demons, ghosts, black fairies they creep out of the cellar shaft and will look under your bedding. Now, dear children, pay attention I am the voice from the pillow I have brought you something a bright light on the heavens my heart burns.

Nager dans les eaux troubles Des lendemains Attendre ici la fin Flotter dans l'air trop lourd Du presque rien A qui tendre la main.

I never meant 2 cause u any sorrow I never meant 2 cause u any pain I only wanted 2 one time see u lauging I only wanted 2 see u laughing in the purple rain. I never wanted 2 be your weekend lover I only wanted 2 be some kind of friend Baby I could never steal u from another It's such a shame our friendship had 2 end.

Honey I know,I know,I know times are changing It's time we all reach out 4 something new That means u 2 U say u want a leader But u can't seem 2 make up your mind I think u better close it And let me guide u 2 the purple rain. They call me the apologist. And now that I'm at peak. You know at first it really hurt. We joke about this things. I've skirted all my differences But now I'm facing up. I wanted to apologize for everything I was. I'm sorry,so sorry Did you understand me right?

The people here are good. They tell me what I should have done And offer what I could. I'm good,all is good All's well,no complaints. When I feel regret, I get down on me knees and pray. I live a simple life Unfettered by complex sweets You think this isn't me? Don't be weak There I go I'm so sorry. Thank you for being there for me Thank you for listening,goodbye. I can forfeit selfishness I hope that you can apply This happiness This peacefulness I'm sorry,so sorry I live a simple life Unfettered by complex sweets.

That's so sweet. I'm so sorry And now, the end is near; And so I face the final curtain. I did what I had to do And saw it through without exemption. I planned each charted course; Each careful step along the byway, But more, much more than this, I did it my way. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall; And did it my way. And now, as tears subside, I find it all so amusing. For what is a man, what has he got?

If not himself, then he has naught. To say the things he truly feels; And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows - And did it my way! Once upon a time,a child was born with a light,to carry on, didn't know what he had to be,had a feelin' He was bound to see Look what's behind you Fame and love gonna find you We're just here to remind you Yearn and learn is what you do.

He just felt so,good inside Watchin' people come alive Throbbin rythm and it stirs your soul Melodies of joy unfold Gives your heart such a special treat Clap your hands,stomp your feet As we yearn so we learn. Look what's behind you Fame and Love gonna find you. We're just here to remind you Yearn and learn is what you do. It does not feel it does not die Space is neither truth nor lies Into the void we have to travel To find the clue which will unravel.

The secret lies with our tomorrow In each of us is a hidden sorrow The path goes onward through the night Beyond the realms of ancient light. High flying glider, spread your wings Flying high on a cloud Born on the air, spiral around So busy making circles You never touch the ground. You see the sea, feel the sky Don't know where you go when you die Don't know the answers To what's in my mind Riding on the wind and turning with the tide. Why there are heartaches, why there are tears And what to do to stop feeling blue When love disappears.

I blame you for the moonlit sky And the dream that died with the eagles' flight I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry? Don't blame this sleeping satellite. Did we fly to the moon to soon did we squander the chance in the rush of the race the reason we chase is lost in romance and still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagles' flight I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry?

Now you all know The bards and their songs When hours have gone by I'll close my eyes In a world far away We may meet again But now hear my song About the dawn of the night Let's sing the bards' song. Tomorrow will take us away Far from home No one will ever know our names But the bards' songs will remain Tomorrow will take it away The fear of today It will be gone Due to our magic songs.

There's only one song Left in my mind Tales of a brave man Who lived far from here Now the bard songs are over And it's time to leave No one should ask you for the name Of the one Who tells the story. Tomorrow will take us away Far from home No one will ever know our names But the bards' songs will remain Tomorrow all will be known And you're not alone So don't be afraid In the dark and cold 'Cause the bards' songs will remain They all will remain.

In my thoughts and in my dreams They're always in my mind These songs of hobbits, dwarves and men And elves Come close your eyes You can see them too. You can tell by the way, she walks that she's my girl, You can tell by the way, she talks she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief, She's my girl, my Supergirl.

And then she'd say, that nothing can go wrong, When you're in love, what can go wrong? And then she'd laugh the night time into the day, Pushing her fears further along. Then she'd shout down the line, tell me she's got no more time Cause she's a Supergirl and Supergirls don't cry.

And then she'd scream in my face, tell me to leave, leave this place Cause she's a Supergirl and Supergirls just fly. In these days of cool reflection You come to me and everything seems alright In these days of cold affections You sit by me and everything's fine.

This could be heaven for everyone This world could be fed,this world could be fun This could be heaven for everyone This world could be free,this world coyld be one. In this world of cool deception Just your smile can smoth my ride These troubled days of cruel rejection,hmmmm You come to me,soothe my troubled mind.

Yeah,this could be heaven for everyone This world could be fed,this world could be fun This should be love for everyone,yeah This world should be free,this world could be one We should bring love to our daughters and sons Love,love,love,this could be heaven for everyone. Listen-What people do to other souls They take their lives-destroy their goals Their basic pride and dignity Is stripped and torn and shown no pity When this should be heaven for everyone.. This is just a song to help you through the night just like a lullabye.

And if you're not strong and everything ain't right, this is my lullabye. Tell you a story of a love I left behind It was a broken fairy tale I gave up all my pride Let love inside But tore me all apart when you played with my heart.

Let me paint a picture of a cold and rainy night As the candles fade to black I played our favorite song 'Til the needle was gone I've taken all I can, You've played your last hand. Black roses and a bottle of wine Those were the only things that I left behind Keep searching 'cause it's so hard to find All you got are the tears that you cry Black roses and wine.

Sorry situation when your castle's made of sand And it washes out to sea I pushed your love aside Cried my last cry My soul is in bloom Like flowers in June. Black roses and a bottle of wine Those were the only things that I left behind Just keep searching 'cause it's so hard to find All you got are the tears that you cry Black roses and wine.

You don't miss your water 'til your well runs dry You don't miss your good thing, 'til it passes you by Like a bird in the sky, spread your wings and fly.

Black roses and a bottle of wine Those were the only things that I left behind C'mon keep searching 'cause it's so hard to find All you got are the tears that you cry Black roses and wine. Now you should try this little game Just close your eyes forget your name Forget the world, forrget the people And we'll erect a different steeple.

This little game is fun to do Just close your eyes, no way to lose And I'm right there, I'm going too Release control, we're breaking through. The Hill Dwellers Way back past the realm of pain.

Back where there's never any pain. And in the labyrinth of streams beneath the Quiet unearthly presence of Nervous hill dwellers in the gentle hills around Repitles abounding Fossils, caves, cool air heights. Each house repeats a mold Windows rolled A beast car locked in a against morning. All now sleeping Rugs silent, mirrors vacant, Dust blind under the beds of lawful couples Wound in sheets And daughters, smug with semen Eyes in their nipples.

Don't stop to speak or look around Your gloves and fan are on the ground We're getting out of town We're going on the run And your the one I want to come! Not To Touch the Earth Not to touch the earth, not to see the sun Nothing left to do but run, run, run Let's run, let's run. House upon the hill, moon is lying still Shadows of the trees witnessing the wild breeze C'mon baby run with me Let's run Run with me, run with me, run with me Let's run.

The mansion is warm, at the top of the hill Rich are the rooms and the comfors there Red are the arms of luxuriant chairs And you won't know a thing till you get inside.

Dead president's corpse in the driver's car The engine runs on glue and tar Come on along, we're not going very far To the east to meet the Czar. Some outlaws lived by the side of a lake The minister's daughter's in love with the snake Who lives in a well by the side of the road Wake up, girl! We're almost home, yeah.

It is for those who like to cling It is to those, to those I sing Here is a song instead of a clutch Instead of a moon Instead of a soothing touch In the afternoon. JUDAS: My mind is clearer now-- At last all too well I can see where we all soon will be If you strip away the myth from the man You will see where we all soon will be.

You've started to believe The things they say of you You really do believe This talk of God is true And all the good you've done Will soon get swept away You've begun to matter more Than the things you say. Listen,Jesus I don't like what I see All I ask is that you listen to me And remember-- I've been your right hand man all along You have set them all on fire They think they've found the new Messiah And they'll hurt you when they find they're wrong.

I remember when this whole thing began No talk of God then-- We called you a man And believe me-- My admiration for you hasn't died But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you if they think you've lied.

Nazareth,your famous son Should have stayed a great unknown Like his father carving wood-- He'd have made good Table chairs and oaken chests would have suited Jesus best He'd caused nobody harm--no--one alarm. Listen Jesus do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied-- Have you forgotten how put down we are? And our conqerors object To another noisy sect And they'll crush us if we go too far. Listen,Jesus to the warning I give Please remember that I want us to live But it's sad to see our chances weakening with every hour All your followers are blind Too much Heaven On Their Minds It was beautiful but now it's sour Yes it's all gonna sour I don't know how to take this I don't see why he moves me He's a man He's just a man And I've had so many Men before In very many ways He's just one more.

I never thought I'd come to this What's it all about? Don't you think it's rather funny I should be in this position? Yet,If he said he loved me I'd be lost? I'd be frightened I couldn't cope just couldn't cope I'd turn my head I'd back away I wouldn't want to know He scares me so I want him so I love him so This is Ground Control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare.

Though I'm past one hundred thousand miles I'm feeling very still And I think my spaceship knows which way to go Tell me wife I love her very much Can you hear me, Major Tom? Can you Fire and ice I wanna give you my love But you'll just take a little piece of my heart You'll just tear it apart.

So you think you got it all figured out You're an expert in the field, without a doubt But I know your methods inside and out And I won't be takin' in by fire and ice. You come on like a flame Then you turn a cold shoulder Fire and ice I wanna give you my love But you'll just take a little piece of my heart. You come on like a flame Then you turn a cold shoulder Fire and iceYou come on like a flame Then you turn a cold shoulder Fire and ice. Sun Sun as always Will guard where you lay And the walls are down And the waters drown Where you stay.

Conquest of Paradise Vangelis. Are you willing to pay the price To see what the future will bring. She is my first love Graceful in all her ways Folding the hillside Turning the sky from night into day She won't fail to take my breath away So soft this silence She brings before the dawn A time of twilight When all the world waits to be reborn Nobody knows her name No one knows how she came to be here at all Giving her loving Hoping to everyone Old as the hills Young just like the rising sun over fields That lie away beneath her feet Ev'ry time we meet She takes my breath away..

Don't go changing,trying to please me You never let me down before I don't imagine you're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you in times of trouble We never could have come this far I took the good times,I'll take the bad times I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair You always have my unspoken passion Although I might not seem to care.

I don't want clever conversation I don't want to work that hard I just want some someone to talk to I want you just the way you are. I need to know that you will always be The same old someone that I knew What will it take till you believe in me The way that I believe in you. I said I love you and that's forever And this I promise from my heart I could not love you any better I love you just the way you are.

Stars were falling deep in the darkness as prayers rose softly, petals at dawn And as I listened, your voice seemed so clear so calmly you were calling your god. Somewhere the sun rose, o'er dunes in the desert such was the stillness, I never felt before Was this the question, pulling, pulling, pulling you in your heart, in your soul, did you find rest there?

Elsewhere a snowfall, the first in the winter covered the ground as the bells filled the air You in your robes sang, calling, calling, calling him in your heart, in your soul, did you find peace there? Tell me where Does it say When you're lost you stay that way Why a forest of fools getting in the way Cannot hear, cannot fade with the nightsong. Nightsong, from my heart Why can't we Sing this nightsong.

All alone I reflect on my demons in the night Some are wise, Some are good Some are not so bright I can't hear Sing along with the nightsong.

Why not keep on singing anyway? Run away I don't know what it was Led you astray Just because you're too much like I am anyway I will come You can't hide From the nightsong. When she's sad the world is lonely silver clouds are crying only for the pain she feels so deep inside. The love she thought would save her has somehow now enslave her to a dream she thought she wanted to come true.

Only nightmares are real comfusion conceals the only reason for the feelngs you can't hide. When she smiles the world it shines but the silver clouds are only there to hide the distant storm that coming soon The love she let surround her has become the waves that drown her in the sea of everchanging warmth and cold. Spread your wings you can glide above the violent storm that plauge your life you paint your life you paint the picture blue or grey.

Forgive me father for I have sinned I'm a child of the air, I'm a witch of the wind And I'm still awake Mary Jane. From the earth, up through the trees I can hear her calling me Her voice rides on the breeze Oh, it's haunting me.

Chorus Beware my friends, as you pass by As you are now so once was I As I am now so you must be Prepare my friends to follow me. Forgive me father for I have sinned I'm a child of the air, I'm a witch of the wind Fingers gripped around my brain No control, my mind is lame I'm in the astral plane, and I'll never be the same Never, never, never, never, never, never Never, never, never.

Hey you, Out there in the cold, Getting lonely,getting old, Can you feel me? Hey you, Standing in the aisle, With itchy feet,and fanding smile, Can you feel me? Hey you, Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, Out there on your own, Sitting naked by the phone, Would you touch me?

Hey you, With your ear against the wall, Waiting for someone to call out, Would you touch me? Hey you, Would you help me to carry the stone? Open your heart,I'm coming home. But it was only fantasy. The wall was too high,as you can see. No matter how he tried he could not break free. And the worms ate into his brain.

Hey you, Out there on the road, Always doing what you're told, Can you help me? Hey you, Out there beyond the wall, Breaking bottles in the hall, Can you help me? Hey you, Don't tell me there's no hope at all.

Together we stand,divided we fall. Frere Jaque, Frere Jaque Dormez-vous? Allouette, gentile allouette, Allouette, je te plumerais Je te plumerais la tete, Je te plumerais la tete, Et la tete, et la tete, Allouette, allouette, oh-oh, Allouette, gentile allouette, Allouette, je te plumerais. Je te plumerais le nez Les yeux, la bouche, Les bras, les mains, Les jambes, les pieds. I miss you more then that movie missed the point. And that's an awful lot girl. I need you like Ben Affleck needs acting school, He was terrible in that film.

Pearl Harbor sucked and I miss you. Why does Michael Bay get to keep on making movies. I guess Pearl Harbor sucked, Just a little bit more then I miss you. I hear the ticking of the clock I'm lying here the room's pitch dark I wonder were you are tonight No answer on the telephone And the night goes by so very slow Oh,I hope that it won't end though Alone. Till now I always got by on my own I never really cared until I met you And now it's chills me to the bone How do I get you alone How do I get you alone You don't know how long I have waited And I was going to tell you tonight But the secret is still my own And my love for you is still unknown Alone Till now I always got by on my own I never really cared till I met you And now it's chills me to the bone How do I get you alone How do I get you alone How do I get you alone How do I get you alone Alone,alone Heroes Hard to find Don't make the news till they're doing time Schemers Turn the screw They get the word and they drop on you Lay down the law Black up the night Run up a score The vice is right Dealers looking 'round Wheel is turning round Coming round on you Some sin for gold,some sin for shame Some sin for cash,some sin for gain Some sin for wine,some sin for pain But I ain't gonna be the fool who's gonna have to Sin for nothin' Nothing at all.

Nero Evil mind He was born way before his time Heat on Down bellow You get it right and away you go You gotta Lay down the rules Push up the price Turn on the heat Put you on ice Dealers looking 'round Wheel is turning round Coming round on you Some sin for gold,some sin for shame Some sin for cash,some sin for gain Some sin for wine,some sin for pain But I ain't gonna be the fool who's gonna have to Sin for nothin'. Some sin for gold,some sin for shame Some sin for cash,some sin for gain Some sin for wine,some sin for pain But I ain't be the fool Who's gonna have to sin for nothin'.

Ain't gonna sin for nothin' You get nothing for nothing Ain't gonna sin for nothin' It don't make no sense I'm waiting for the night to fall When everything is bearable And there in the still All that you feel is tranquillity. Tell me why tell me why Why d'you have to lie Should've realised that Should've told the truth Should've realised.

Hotel rooms,sleeping rooms In this strange life I lead Occesional friends,likewise lovers Never wanting what I need. If you could be Here close to me I know-love We were meant for each other We will love one another And it won't really matter at all Who we are. Wake-up calls in the morning The empty night fades away You're still there,I'm still thinking Words I always meant to say You and the song will always stay together.

There's another world inside of me That you may never see There's secrets in this life That I can't hide Somewhere in this darkness There's a light that I can't find Maybe it's too far away Maybe I'm just blind When your education x-ray Cannot see under my skin I won't tell you a damn thing That I could not tell my friends Now roaming through this darkness I'm alive but I'm alone Part of me is fighting this But part of me is gone.

I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's home to me and I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me My shallow heart's the only thing that's beating Sometimes I wish someone out there will find me 'Til then I walk alone. I'm walking down the line That divides me somewhere in my mind On the border line Of the edge and where I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me My shallow heart's the only thing that's beating Sometimes I wish someone out there will find me.

You baptise my soul Want the world to know Yes you do You baptise my soul G otta let it show Take me to the river and deliver me.

I just wanna celebrate another day with you We were meant to be to g ether, don't you know it's true? From the very start, you captured my heart Sometimes I wonder what I did before we came alon g Until you came around and san g such a pretty son g Like a butterfly, opened up and chan g ed my life G iving in to you is something that I can't dent.

I said you baptise my soul G otta let it show Take me to the river and deliver me Just take this empty heart, make it whole You baptise my soul. Just the sound of your voice brin g s out the romance in me The sli g htest touch of your hand plays me like a symphony Love'll take us far, like a shooting star We don't pay no mind to all the thin g s that people say The only thin g that matters is the love we've g ot today It's a miracle, we've invisible I just wanna spend my whole life livin g in your world.

I said you baptise my soul G otta let it show Take me to the river and deliver me Take this empty heart, make it whole You baptise my soul. I don't care what people say What we g ot is here to stay Doesn't matter what we do As lon g as I am here with you If you wonder what I mean It's more simple than it seems To g ether we were meant to be Forever it is you and me.

Like a butterfly Opened up my life G iving it to you is somethin g That I can't deny. I said you baptise my soul Gotta let it show Take me to the river and deliver me Just take this empty heart, make it whole You baptise my soul.

Get the feeling, head is reeling You think you're in control but you don't know me babe I can move you, I can soothe you I can take you places in a different way. Watch your action, close reaction And everything you're thinking babe inside your head Conversation, my creation Nothing that you do you do unless I said. And you don't know the consequences Of the things you say I'll be your operator baby I'm in control. All the things you tried to do babe And all the words we've said before Are only part of what I started baby And you can't stop me anymore.

I cannot find a way to describe it It's there inside; all I do is hide I wish that it would just go away What would you do, you do, if you knew What would you do. I feel like I am all alone All by myself I need to get around this My words are cold, I don't want them to hurt you If I show you, I don't think you'd understand Cause no one understands.

You're the only one, I'd be with till the end When I come undone You bring me back again Back under the star Back into your arms. I miss you, miss you so bad I don't forget you, oh it's so sad I hope you can hear me I remember it clearly. I didn't get around to kiss you Goodbye on the hand I wish that I could see you again I know that I can't. Come back to the land Where everything's ours For a few hours. Why don't you listen to my senseless views You're anti, you're antisocial How do you feel?

I want to love you but I better not touch -don't touch I want to hold you but my senses tell me to stop I want to kiss you but I want it too much -too much I want to taste you but your lips are venomous poison You're poison running through my veins You're poison, I don't want to break these chains. I hear you calling and it's needles and pins -and pins I want to hurt you just to hear you screaming my name Don't want to touch you but you're under my skin -deep in I want to kiss you but your lips are venomous poison You're poison running through my veins You're poison, I don't wanna break these chains Poison.

One look could kill My pain, your thrill I want to love you but I better not touch -don't touch I want to hold you but my senses tell me to stop I want to kiss you but I want it too much -too much I want to taste you but your lips are venomous poison You're poison running through my veins You're poison, I don't wanna break these chains Poison. I want to love you but I better not touch -don't touch I want to hold you but my senses tell me to stop I want to kiss you but I want it too much -too much I want to taste you but your lips are venomous poison, yeah I don't want to break these chains Poison, oh no Running deep inside my veins, Burning deep inside my veins It's poison I don't wanna break these chains Poison.

Come and find what's inside Don't you worry you won't get caught This is the floating world Just let yourself float along You can only win within your dreams But hurry 'cause It's slipping away And if you find This place is empty Won't you give it another try Try to look behind What's standing One single move could change your view Don't you regret for anything now This floating world Will take you away.

The night we met I knew I needed you so and if I had the chance I'd never let you go. So won't you say you love me, I'll make you so proud of me. We'll make 'em turn their heads every place we go. I'll make you happy, baby, just wait and see. For every kiss you give me I'll give you three. Oh, since the day I saw you I have been waiting for you. You know I will adore you 'til eternity.

Verse 1: If you're lonely and need a friend And troubles seem like they never end Just remember to keep the faith And love will be there to light the way. Chorus 1: Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely Love will make it all right. Verse 2: When the shadows are closing in And your spirirt diminishing Just remember you're not alone And love will be there to guide you home.

Bridge: If you just believe in me I will love you endlessly Take my hand Take me into your heart I'll be there forever, baby I won't let go, I'll never let go. Chorus 2: Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely It's all right, it's all right.

I see and I remember. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Necessary Necessary. To everything — turn, turn, turn There is a season — turn, turn, turn And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die A time to plant, a time to reap A time to kill, a time to heal A time to laugh, a time to weep.

Proto-Euphratean was considered by some Assyriologists for example Samuel Noah Kramer , to be the substratum language of the people that introduced farming into Southern Iraq in the Early Ubaid period BC. The same feature was attested in some other unclassified languages, including Minoan. The same feature is allegedly attested by several names of Hyksos rulers: although Hyksos tribes were Semitic, some of their names, like Bnon, Apophis, etc.

Dyakonov and Ardzinba identified these hypothetical languages with the Samarran culture.Sitemap

Leap Of Faith - Bruce Springsteen - Unlimited Rock (CD), Jef - Jacques Brel - Jef (Vinyl), Szíved Börtönében (Original Radio Mix) - Sugar & Spice (4) - Szíved Börtönében (CD), Who Is It? - Andre Langenfeld & DJ Scientist - Rap History 1986 (Box Set), Various - Straight Up Electro House! (File, MP3), If Youve Ever Loved Someone - Jean Wells - Soul On Soul (CD), Das Schicksal - System Of A Down, Tanzwut - MP3 Collection (CD), My House - Various - BMG Goes Hard Rock Sampler MMXV (CDr), Julio Iglesias - Momentos (Vinyl, LP, Album), Viljamovka - Various - Hitovi Leta 2013 Summer Mix Vol. 02 (CD), Married Woman Blues - Various - Modern Chicago Blues (Vinyl, LP)

8 thoughts on “ Καλά Περνάω - Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Φανερά Μυστικά (CD, Album) ”

  1. Mar 22,  · Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής - Φανερά Μυστικά ‎ (CD, Album, S/Edition, Dig) Heaven Music, Dream (6) 3: Greece: Sell This Version.
  2. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of "Φανερά Μυστικά" on Discogs.4/5(1).
  3. Mar 22,  · Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής - Φανερά Μυστικά ‎ (CD, Album, Dig) Heaven Music, Dream (6) 4: Greece: Sell This Version.
  4. Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής: Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής - Φανερά Μυστικά ‎ (CD, Album, S/Edition, Dig) Heaven Music, Dream /5(5).
  5. Subscribe now στο μεγαλύτερο μουσικό κανάλι: miner-all.net Official Audio Video by Alkistis Protopsalti performing Kala.
  6. Apr 08,  · Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μας προσκαλεί, με τη φωνή, την ερμηνεία, την ψυχή και το πάθος της σ’ ένα νέο μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και Τα 12 «φανερά μυστικά.
  7. Filename C:\Buffer\Music\Άλκηστις Πρωτοψάλτη () Φανερά Μυστικά [FLAC]\11 - Καλά Περνάω.wav Peak level % Track quality % Test CRC EEFA18E8 Copy CRC EEFA18E8 Accurately ripped (confidence 3) [EBC3] Copy OK Track
  8. Live στο VOX – Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη () Στο ωραιότερο σημείο () 30 χρόνια δισκογραφία () Φανερά Μυστικά () Για Πού Τραβάς Ελπίδα () Πηγές: miner-all.net miner-all.netorner. miner-all.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *